Gold - The Grail

Gold - The Grail

Hùng Nguyễn
السيرة الذاتية
Lợi nhuận 0.5-1%/ngày Kiên nhẫn ,kĩ luật Zalo: 0989598121
TMCSMABO513

TMCSMABO513

2/10
المخاطرة
6%
الربحية
50%
اللجان
1:200
الروافع
Super_bot_VN

Super_bot_VN

3/10
المخاطرة
70%
الربحية
25%
اللجان
1:200
الروافع
Gold Trading

Gold Trading

3/10
المخاطرة
66%
الربحية
5%
اللجان
1:200
الروافع
Arshi-Snack

Arshi-Snack

7/10
المخاطرة
614%
الربحية
10%
اللجان
1:200
الروافع
Thuy-Taiphiet

Thuy-Taiphiet

5/10
المخاطرة
30%
الربحية
30%
اللجان
1:200
الروافع
----------

----------

7/10
المخاطرة
36%
الربحية
0%
اللجان
1:50
الروافع

افتح حساب Exness التجريبي مجانًا